E - shop

 

Cenník darčekových poukážok a voucherov.

Darčekové poukážky
Vouchere
Séria DA   -   35 €
Séria DB   -   63 €
Séria DC   -   63 €
Séria DD   -   99 €
Séria DP   -   63 €
Séria DPP  -   99 €
Séria VA   -   35 €
Séria VB   -   63 €
Séria VC   -   63 €
Séria VD   -   99 €
Séria VE   -  199 €
Viac info tu...

Predaj darčekových poukážok a voucherov

Ďakujeme za Váš záujem o kúpu a darčekových poukážok a voucherov. Pri kúpe využite nasledovný postup:

a/ Zakúpenie možno realizovať priamo v PreRelax – THAI Exclusive Centre
Pod Záhradami 62, Bratislava - Dúbravka
mobil. 0948 666 444

b/ Predaj cez internet
1. Na e-mail adresu prerelax@centrum.sk napíšte objednávku v tvare (predmet: Objednávka XX):
Objednávam u Vás ................ v cene .................. Euro
číslo mobilu ............................
e-mail .....................................

VZOR:
Predmet: Objednávka DP
Text e-mailu:
Objednávam u Vás   DP   v cene   57   Euro
číslo mobilu    0903 123 456
e-mail    jozefbrzovymasírovaný@mail.sk

2. Na číslo účtu SK25 0900 0000 0050 6026 0245 uhraďte požadovanú sumu. Variabilný symbol uveďte číslo Vášho mobilného telefónu ( bez medzier a lomiek (hovorovo lomítok) v tvare 0903123456).

3. Najneskôr do 72 hod po úhrade dostanete na Vami zadaný e-mail objednanú darčekovú poukážku, alebo voucher.

4. Darčekovú poukážku, alebo voucher si vytlačte a objednajte sa na telefónnom čísle 0948 666 444 na daný termín. Vytlačené tlačivo prosím priniesť (obsahuje jednoznačný identifikátor platcu).

5. Prajeme Vám krásnu masáž a príjemne strávený čas v našom PreRelax – Thai Exclusive Centre.